Derginin bu sayısını kısaca tanımak için tıklayın

Derginin bu sayısını detaylı incelemek ve içindekileri görüntülemek için tıklayın
Derginin bu sayısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın
             
         
 
Bugün,
 
    Anasayfaya Dönmek İçin TıklayınSite HaritasıBu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek ya da Hataları Bildirmek İçin Tıklayınİletişim İçin Tıklayın


Kur'an'ın Üslup Özellikleri

Doç. Dr. Yaşar Düzenli

Tefsir usulünde kullanılan bir terkip olarak Üslubu'l-Kur'ân; Kur'ân'ın, kelamı telif edişi ve lafızları seçişinde kendisine mahsus tarzı olarak tanımlan-maktadır.

Kur'ân-ı Kerim'in üslubu çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Bilhassa lafız-mana ilişkisi, muhatap aldığı kitlenin sosyal ve kültürel statüsünün çeşitliliğine rağmen, aynı anda her kesime hitap etmesi, sözün akışında hem aklı, hem de duyguları tatmin etmesi, ses düzenindeki ahenk ve ritim gibi birçok açıdan dikkat çekici özellikleri öne çıkarıl-mıştır. Bizim bu başlık altında söyle-mek istediğimiz, Kur'ân'ın üslubunun bu yönlerine değil, daha çok üzerinde açıklamalarda bulunduğu alanlarla ilgili, özellikle de gayb alanı ile ilgili açıklamalarını yaparken gerçekleş-tirdiği tarz, yöntem ve eda keyfi-yetleri olacaktır. Bilindiği gibi Kur'ân, tüm insanlara yapılmış evrensel bir mesajdır. Muhatabı, anlama ve kavrama yeteneğine sahip herkestir. (41/2) Pek tabii ki, insanlar bilgi, anlayış ve kavrayış bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu da son derece doğaldır. Kur'ân, mesajını hitap ettiği tüm kesimlerin anlayabileceği tarzda iletmek durumundadır. Bunun için Kur'ân, mesajını muhataplarının zihinlerine yaklaştırarak anlatma cihetine gitmiştir. Bu işlevini de çeşitli ifade tarzları ve anlatım çeşitliği içerisinde ...


Yazının devamını okuyabilmek için lütfen dergimize abone olun

 
 
 
 
     
 KURANNESLIDERGISI.COM © Bu site Kur'an Nesli Dergisinin Resmi Web Sayfasıdır. Site Hakkında Daha Çok Bilgi Edinmek İçin Tıklayın
 
Özet Tanıtım İçindekiler Bu Sayıyı Bilgisayarınıza İndirin